Czym jest
coaching?

Coaching to proces, który ma formę szczególnej rozmowy. Coach zadaje pytania, aktywnie słucha oraz stosuje różne techniki i metody adekwatne do Klienta.

Zadawane przez coacha pytania, pomagają Klientowi uporządkować wewnętrzny chaos i znaleźć właściwą odpowiedź w sobie. Właśnie umiejętne zadawanie pytań jest podstawowym narzędziem pracy coacha. Ale to nie wszystko. To co jest najważniejsze to zaangażowanie w proces obu stron – Klienta i coacha, to wiara w to, że cel jest osiągalny.

Coach jest wycofanym partnerem Klienta, który wydobywa z Klienta to co najlepsze, bo każdy z nas ma w sobie indywidualny wielki potencjał – Dar Umysłu – DONUM ANIMO, trzeba go tylko odnaleźć i wzmacniać, rozwijać każdego dnia.

Przebieg

Techniki i proces

Stosowane techniki mają ułatwić klientowi rozwój, zmianę, osiągnięcie celu, a także zwiększyć jego samoświadomość i poszerzyć sposób postrzegania. Aby zmiana została dokonana i cel został osiągnięty, potrzebny jest czas i determinacja Klienta w działaniu.

Coaching jest procesem, dlatego nie kończy się wraz z zakończoną sesją. Aby klient ujrzał efekty pracy nad zmianą, powinien wdrażać ją również w odstępach czasowych pomiędzy sesjami.

Osiągnięcie celu

Droga do rozwoju

Coaching wyklucza udzielanie rad. Dlaczego? Ponieważ tylko, wtedy gdy sam/a o sobie decydujesz odkrywasz swój potencjał, swoje zasoby, odkrywasz siebie. Coaching ma na celu ułatwić Ci to zadanie, ponieważ poszerza Twoją samoświadomość, odkrywa w Tobie to, co najlepsze, a także to, nad czym można popracować. Twoje życie, Twój wybór.

Jak to działa?

Moc wartościowych pytań

Coach nie ocenia klienta, sesja coachingowa to jedno z niewielu w życiu spotkań, gdzie nie powinno się mieć poczucia bycia ocenianym. W atmosferze pełnego zaufania, zaangażowania i swobody, coach zadaje pytania, które mają tak niesamowitą wartość.

Odpowiedzi, którym sam sobie udzielisz zmieniają stopniowo Twoje życie, sprawiają że poznajesz siebie, że odkrywasz w sobie rozwiązania Twoich problemów i wyznaczasz cele zgodne z Twoimi wartościami.

Bardzo istotna jest również moc słowa wypowiedzianego na głos, przed samym sobą. Nasze myśli to energia, która wypowiedziana głośno ma wielką moc stwórczą – spróbuj a przekonasz się.

Coach towarzyszy Ci od momentu wyznaczenia celu do chwili gdy go osiągniesz. Jeżeli natomiast cel jest długoterminowy, to zostaje podzielony na mniejsze, krótkoterminowe. Coachowi zależy, aby klient widział efekty swojej pracy i szybko je osiągał. Jest to możliwe tylko poprzez zaangażowanie i determinację Klienta.

Korzyści z coachingu

„Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam czego rozum nie złamie” – Adam Mickiewicz, „Oda do Młodości”

+

Poznajesz siebie

+

Odkrywasz swoje mocne strony i zasoby

+

Umacniasz swoje poczucie własnej wartości

+

Zwiększasz samoświadomość

+

Rozwijasz się

+

Masz czas skoncentrować się na sobie

+

Jesteś aktywnie słuchany

+

Dostajesz konstruktywną informację zwrotną

+

Wybierasz sposób osiągnięcia celu

+

Doskonalisz się

+

Działasz i osiągasz cel

+

Zmieniasz nawyki, przyzwyczajenia

Zainteresował Cię coaching?