Pomoc psychologiczna w kryzysie

Pomoc psychologiczna w kryzysie polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania.

Pomoc w kryzysie, przeznaczona jest dla osób znajdujących się obecnie w trudnej sytuacji życiowej i mających poczucie utraty równowagi psychicznej (utraty kontroli nad własnym życiem). Ten rodzaj pomocy skupia się przede wszystkim na tych, których życie lub zdrowie jest w danej chwili zagrożone. Kryzys najczęściej wywołany jest nagłymi zdarzeniami, do których wystąpienia nie można było się przygotować.

Zadaniem interwencji jest wyciszenie emocji, które utrudniają funkcjonowanie, oraz znalezienie rozwiązań sytuacji, tak abyś stanął na nogi i ewentualnie przygotował się na dalszy proces rozwoju lub terapii, jeżeli terapeuta stwierdzi, że sytuacja, która wywołała kryzys, będzie miała znaczące przełożenie na dalsze funkcjonowanie klientki.

Ta forma pomocy psychologicznej może być potrzebna się m.in. w przypadku:

  • śmierci bliskiej osoby;
  • poważnej choroby własnej lub bliskiej osoby;
  • doznania wypadku;
  • rozpadu związku;
  • myśli samobójczych lub prób samobójczych;
  • doświadczenia przemocy lub bycia jego sprawcą;
  • wystąpienia bardzo silnego stresu;
  • utraty pracy

Pomoc psychologiczna w kryzysie

Formularz zgłoszeniowy

    Interesuje Cię pomoc psychologiczna w kryzysie?