Numer kontaktowy: 530-998-212


Katarzyna Wiercińska

Nazywam się Katarzyna Wiercińska. Jestem psychologiem dziecięcym. Od jedenastu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą, głównie w placówkach oświatowych. Z wykształcenia jestem również pedagogiem, surdopedagogiem i terapeutą pedagogicznym. Ukończyłam także studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Katowicach pt. „Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania”. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe wyposażyło mnie w wiedzę na temat aktualnych problemów dzieci i młodzieży. Znam środowisko, w którym funkcjonują, widzę z jakimi trudnościami borykają się na co dzień.

Oferuję konsultacje i wsparcie psychologiczne dla rodziców oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Moja przestrzeń pracy to głównie pomoc w zakresie rozumienia i radzenia sobie z emocjami, wsparcie w przezwyciężaniu nieśmiałości i lękliwości, praca nad poczuciem własnej wartości, radzenie sobie ze stresem i obniżonym nastrojem oraz rozwijanie samoświadomości. Prowadzę również konsultacje edukacyjne dla rodziców dotyczące funkcjonowania szkolnego dzieci, także dla uczniów posiadających opinie i orzeczenia.

Empatia, uważność i relacje to podstawowe słowa opisujące moją pracę.

Ważne jest dla mnie zbudowanie autentycznej relacji opierającej się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Młodzi ludzie mają potrzebę wysłuchania, a następnie zrozumienia oraz akceptacji wypowiedzianych słów, nawet tych najtrudniejszych. Między dwoma osobami jest przestrzeń, miejsce na emocje i uczucia. W spotkaniach z dziećmi i młodzieżą dążę do tego, by przestrzeń ta znalazła wspólny obszar, łączący obie osoby. W procesie rozwoju staram się być towarzyszem, który w trudnych momentach jest obok nich, w niepewnych pomaga nabrać pewności, a w dobrych podkreśla ich znaczenie.

W pracy opieram się na metodach i technikach poznawczo-behawioralnych, mindfulness, a w przypadku młodszych dzieci grach i zabawach. Korzystam w pracy z narzędzi, które w przejrzysty sposób pokazują podopiecznym poruszane zagadnienia.

Jedna z wypowiedzi, którą kieruję się w pracy, to słowa Carla Gustava Junga: „Największe znaczenie ma to, co sami myślimy na swój temat.”

W wolnym czasie zbieram doświadczenia. Kocham podróże, te dalsze i bliższe, każdy wyjazd jest dla mnie wyjątkowy. Chłonę krajobrazy, sposób życia i historię danego miejsca. Lubię naturę, góry i lasy, jazdę na rowerze i rolkach. Cenię proste chwile, takie jak pierwsze dni pełne słońca czy robienie przetworów domowych. Staram się być tu i teraz.