Terapia dzieci i młodzieży

W naszej pracy wierzymy, że uważność i zaangażowanie w relacji z dzieckiem jest fundamentem tworzącej się więzi. Dlatego pozostajemy wrażliwi na wszelkie dziecięce sygnały. Uważamy, że uważny i zaangażowany rodzic jest otwarty na sygnały swojego dziecka. Dzięki czemu może mu szybko pomóc.

Poradnictwo psychologiczne dla rodziców ma na celu doraźną pomoc z problemami, pozwala popatrzeć na problem z szerszej, obiektywnej perspektywy. Czasem przebiega jako rozmowa wspierająca, innym razem jest drogą do uzyskania wskazówek rozwiązujących problem.

Konsultacja psychologiczna to zazwyczaj 1-2 spotkania z rodzicem, celem zebrania szczegółowego wywiadu oraz określeniu możliwych przyczyn problemów. Później następuje spotkanie z dzieckiem (ich ilość i czas zależny jest od indywidualnych predyspozycji dziecka), w czasie którego zazwyczaj w formie zabawy następuje obserwacja oraz rozmowa kierowana. Dzięki swoim umiejętnością psycholog zostaje uważny na wszelkie sygnały dziecka, które mogą okazać się diagnostyczne. Obserwacja i rozmowa kierowana przebiegają w spokojnej, pełnej szacunku i poczucia bezpieczeństwa atmosferze.

Na zakończenie procesu przekazywane są informacje zwrotne, w tym metody pracy pozwalające na rozwiązanie, wskazówki do dalszej diagnozy bądź możliwości dalszej współpracy.

Na pierwszą wizytę zapraszamy bez dziecka celem wstępnego określenia problemu.

Kiedy udać się na konsultację ?

 • Dziecko przejawia zachowania, które nie pojawiały się wcześniej a uważane są przez otoczenie za trudne.
 • Dziecko przejawia zachowania buntownicze, autoagresywne lub agresywne.
 • Dziecko ma trudności z koncentracją, uwagą, pamięcią, osiąga gorsze wyniki w nauce.
 • Zauważono istotne obniżenie nastroju dziecka, jest smutne, płaczliwe, izoluje się od rodziny lub przyjaciół
 • Dziecko ma trudności w nawiązywaniu, podtrzymywaniu relacji koleżeńskich, jest nieśmiałe, czuje się samotne
 • Dziecko ma trudności w relacjach koleżeńskich, jest bardzo nieśmiałe, czuje się samotne
 • W domu pojawia się wiele konfliktów z udziałem dziecka
 • Dziecko ma trudności z oddaleniem się od rodzica/rodziców, niechętnie przebywa bez nich, odmawia chodzenia do szkoły/przedszkola
 • Dziecko ma trudności w ilości czasu spędzanego przed ekranem komputera/ telewizora/tabletu
 • Dziecko nie radzi sobie z rozwodem, separacją lub śmiercią rodziców

Psycholog dzieci i młodzieży

Formularz zgłoszeniowy

  Interesuje Cię pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży?