Numer kontaktowy: 530-998-212


Rafał Kwaśniak

Ukończyłem psychologię o specjalności klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie – Oddział Katowice, pracę socjalną i socjologię ogólną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Studium Terapii Uzależnień w Broku, prowadzonym przez Śląską Fundację „Błękitny Krzyż”.
Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Jestem w trakcie Studiów Podyplomowych UJ CM przygotowujących do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Posiadam doświadczenie zwłaszcza w: pracy socjalnej z rodziną, pomocy psychologicznej, terapii uzależnień, terapii osób współuzależnionych, terapii dorosłych dzieci alkoholików oraz terapii zaburzeń lękowych i depresyjnych.
Pracowałem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Białej , prywatnym ośrodku pomocy psychologicznej w Ustroniu i  Fundacji Po Skrzydła, Centrum Wsparcia Psychologiczno – Terapeutycznego w Sosnowcu. Obecnie pracuję w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Czechowicach- Dziedzicach i Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej.