Edyta Filec psycholog


Edyta Filec

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej, terapeutą oraz trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, a także studia podyplomowe z Psychologii Transportu na tym Uniwersytecie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in.w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach, na Oddziale Onkologii Katowickiego Centrum Onkologii, a także realizując projekt wsparcia i pomocy psychologicznej osobom w wieku senioralnym, osobom z niepełnosprawnościami, ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi.

W swojej praktyce zajmuję się również treningami funkcji poznawczych oraz treningami umiejętności społecznych (treningami radzenia sobie ze stresem, z trudnymi emocjami, treningami asertywności).

Moim celem jest ciągły rozwój, w ramach którego odbywam wiele szkoleń, uczestniczę w warsztatach, a także poddaję swoją pracę terapeutyczną systematycznej superwizji. Obecnie przygotowuję się do certyfikowanego szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej.

W swojej pracy staram się dobierać metody i narzędzia dopasowane indywidualnie do potrzeb klienta opierając się na technikach Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Racjonalnej Terapii Zachowań, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Terapii Akceptacji i Zaangażowania.

W swojej pracy opieram się na poszanowaniu indywidualności, samostanowieniu i sprawczości klienta, bazując przy tym na Jego zasobach, umiejętnościach i kompetencjach, a wszystko to w duchu psychologii pozytywnej i holistcznym podejściu do klienta.

Szczególną wagę przykładam do budowania dobrej relacji z klientem opartej na empatii, zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i autentyczności.

Obszary, w których pracuję terapeutycznie to:

  • zaburzenia nastroju (m.in. depresja choroba afektywna dwubiegunowa);
  • zaburzenia lękowe (zespół lęku uogólnionego, fobia społeczna, fobie specyficzne, zespól lęku napadowego);
  • zaburzenia psychosomatyczne
    (m.in. psychogenne bóle brzucha, głowy itp.);
  • trudności w relacjach interpersonalnych, w radzeniu sobie ze stresem, z trudnymi emocjami;
  • trudności wynikające z różnego rodzaju kryzysów.