Jolanta Zbiegieni-Kubacka


Jolanta Zbiegieni-Kubacka


NAUKA JEST NAJBARDZIEJ EFEKTYWNA WÓWCZAS,
KIEDY SPRAWIA RADOŚĆ.
Peter Kline

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie zdobyłam tytuł magistra pedagogiki wczesnoszkolnej. Bycie nauczycielem było moim powołaniem, ale wciąż zadawałam sobie pytanie dlaczego jedni uczniowie zdobywają wiedzę łatwiej, a inni mają z nią problem, mimo, że poświęcali na naukę czasami więcej czasu, niż ci pierwsi. Na to pytanie nadeszła odpowiedź kiedy zaczęłam studiować Kinezjologię Edukacyjną. Metoda dr Paula Dennisona i jego żony Gail Dennison, to specjalnie opracowany zestaw działań i ćwiczeń psychomotorycznych. Dzięki wykorzystaniu naturalnej potrzeby ruchu, możemy oddziaływać na nasz mózg. Innymi słowy, usprawniamy nasze ciało i aktywizujemy system nerwowy. Gimnastyka Mózgu, to nic innego jak wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu.

Bardzo ważna jest informacja, że od urodzenia wszyscy mamy indywidualny profil dominacji lateralnej, który towarzyszy nam przez całe życie. Profile dominacji opisane przez Denisonów przedstawiają lateralną dominację oczu, uszu i rąk w relacji z dominującą półkulą mózgu. Te modele dominacji lateralnej bardzo wpływają na sposób przetwarzania informacji przez jednostkę, a w konsekwencji na styl uczenia się, jaki każdy z nas preferuje. Opracowując profil dominacji dziecka, który jest cennym dodatkiem do pracy, zyskuję informuję o możliwościach każdego dziecka. Pozwala mi to zrozumieć jego potrzeby i problemy poznając jego wyjątkowy sposób uczenia się. Jest ułatwieniem dla rodziców i nauczycieli zrozumienie tego, jak podejść do każdego dziecka i uszanować styl jego uczenia się. Znając profil dominacji otrzymujemy informację jak pokonać trudności z czytaniem, pisaniem, popełnianymi błędami itp.

Badacze zauważyli, że równowaga energetyczna w ciele jest bardzo ważna, gdy jej nie ma lub ulega zaburzeniu pojawiają się trudności w nauce. Aby rozwiązać ten problem należałoby przy pomocy pewnych ruchów uruchomić zablokowaną w ciele energię. Metoda pomaga również w znaczący sposób obniżyć poziom przeżywanego przez dziecko stresu, który jest niebezpieczny, ponieważ blokuje myślenie, a wtedy pojawiają się „dziury” w pamięci. Ważne, aby pamiętać, że dziecko uczy się najlepiej i najszybciej jeśli jest zrelaksowane, szczęśliwe i rozluźnione. Moją pasją stało się szukanie pomocy uczniom, że specyficznymi problemami w nauce. Wciąż wracało pytanie, dlaczego?

Ćwiczenia z Gimnastyki Mózgu, które są elementem Kinezjologii Edykacyjnej ułatwiają i poprawiają:

👍 pamięć krótko i długo terminową
👍 koncentrację i zdolności skupienia uwagi
👍 koordynację ruchową
👍 funkcje grafomotoryczne : kaligrafia, krzywe pismo
👍 proces pisania i czytania
👍 spostrzeganie wzrokowe, umiejętność różnicowania, koordynację wzrokowo-ruchową
👍 proces myślenia: umiejętność formułowania myśli, abstrakcyjne myślenie
👍 rozumienie ze słuchu, pisanie że słuchu, umiejętność wykonywania poleceń
👍 wymowę oraz wpływają na zdolność poprawnego formowania myśli
👍 zdolności matematyczne. ( tabliczka mnożenia, zapamiętywanie cyfr, rachunki)
👍 umiejętność adekwatnego komunikowania się ze sobą i otoczeniem.

Ważne jest, aby nie pozostawiać dziecka z problemem mając nadzieję, że problem sam się rozwiąże. Stres i niemożność poradzenia sobie z trudnościami szkolnymi przez dzieci, może doprowadzić do tzw. wyuczonej bezradności, niskiej samooceny czy depresji.