Numer kontaktowy: 796-393-071


Mirela Zięcina

Nazywam się Mirela Zięcina – jestem psycholożką, coachem oraz diet coachem. Odbyłam roczny staż psychoterapeutyczny w Instytucie Gestalt w Krakowie, obecnie kontynuuję całościową czteroletnią szkołę psychoterapii w Szkole Gestalt w Krakowie. Studia z psychologii jak i kurs coachingowy ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Swoją pracę opieram na byciu w autentycznej i uczciwej relacji z klientem oraz opiece nad nim. Akceptująca postawa pomaga mi wspierać klienta w stawaniu się sobą, w odwadze do bycia tym, kim chce. Wiem, że każdy z nas ma wystarczające zasoby by być szczęśliwym i staram się, by moi klienci uznali swoje sprawstwo niezależnie od tego z jakim problemem lub celem do mnie przychodzą. W swojej pracy opieram się na zasadzie, że każdy z nas jest najlepszym ekspertem od swojego życia, a swoją rolę postrzegam jako bycie towarzyszką przy wzmacnianiu poczucia wartości klienta, rozwiązywaniu problemów, czy osiąganiu celów. Jestem świadoma, że każdy problem z którym przychodzą do mnie klienci jest niepowtarzalny i bardzo ważny. Kluczowe jest dla mnie indywidualne podejście do każdej osoby, relacja oparta na współpracy i zaufaniu. Nieustająco pogłębiam swoją wiedzę i kompetencje poprzez udział w różnych warsztatach i szkoleniach oraz czytając fachową literaturę.
Inspiruje mnie również Frank Farelly – twórca terapii prowokatywnej.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą w wieku 15-18 lat.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc indywidualne oraz grupowe sesje dla dorosłych, młodzieży, dzieci i osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Prywatnie pasjonuje mnie rozwój na każdej jego płaszczyźnie, a ukojenie znajduję w oddechu, jodze, którą praktykują regularnie od kilku lat, przyrodzie, górach na które regularnie się wspinam i podróżach, które kocham nad życie, czy to w głąb siebie, czy też po świecie.

Diet coaching, czyli wsparcie psychologiczne w procesie odchudzania:
Pracuję nad obrazem ciała, emocjami, przekonaniami, nawykami, motywacją, stresem, zaburzeniami odżywiania. Pomagam układać relacje z jedzeniem na stałe, bo problem zaczyna i kończy się w głowie. Nie układam diet, ale pomagam budować zdrowe nawyki żywieniowe, trwałe nawyki, ponieważ to procesy umysłowe odpowiadają za efektywne lub nieefektywne odchudzanie. Uczę moich klientów jak jeść, by jedzenie było ich przyjacielem, podobnie jak uczucie głodu i sytości, a wszystko po to by zrozumieć siebie i żyć świadomie.