Numer kontaktowy: 796-393-071


Mirela Zięcina

Nazywam się Mirela Zięcina – jestem psycholożką, coachem oraz diet coachem. Odbyłam roczny staż psychoterapeutyczny w Instytucie Gestalt w Krakowie, obecnie kontynuuję całościową czteroletnią szkołę psychoterapii w Szkole Gestalt w Krakowie. Studia z psychologii jak i kurs coachingowy ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Swoją pracę opieram na byciu w autentycznej i uczciwej relacji z klientem oraz opiece nad nim. Akceptująca postawa pomaga mi wspierać klienta w stawaniu się sobą, w odwadze do bycia tym, kim chce. Wiem, że każdy z nas ma wystarczające zasoby by być szczęśliwym i staram się, by moi klienci uznali swoje sprawstwo niezależnie od tego z jakim problemem do mnie przychodzą. W swojej pracy opieram się na zasadzie, że każdy z nas jest najlepszym ekspertem od swojego życia, a swoją rolę postrzegam jako bycie towarzyszką. Jestem świadoma, że każdy problem z którym przychodzą do mnie klienci jest niepowtarzalny i bardzo ważny. Kluczowe jest dla mnie indywidualne podejście do każdej osoby, relacja oparta na współpracy i zaufaniu. Nieustająco pogłębiam swoją wiedzę i kompetencje poprzez udział w różnych warsztatach i szkoleniach oraz czytając fachową literaturę. Inspiruje mnie również Frank Farelly – twórca terapii prowokatywnej.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą w wieku 15-18 lat.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc indywidualne oraz grupowe sesje dla dorosłych, młodzieży, dzieci i osób z różnymi niepełnosprawnościami.