Numer kontaktowy: 796-393-071


Mirela Zięcina

Jestem magistrem psychologii, terapeutką EMDR, coachem oraz psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do wykonywania zawodu psychoterapeutki w Szkole Gestalt. Studia z psychologii oraz kurs coachingowy ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jestem świadoma, że każdy problem, z którym przychodzą do mnie pacjenci, jest niepowtarzalny i bardzo ważny, dlatego nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach oraz czytanie fachowej literatury.

Pracuję łącząc psychoanalizę i gestalt, kładąc nacisk na indywidualne podejście do każdej osoby oraz budowanie relacji opartej na współpracy i zaufaniu. Pierwsze spotkanie ma kluczowe znaczenie, gdyż to czas na wzajemne poznanie się i zrozumienie Twoich oczekiwań oraz potrzeb. Zapytam Cię o główne problemy, które skłoniły Cię do wizyty, oraz o cele, które chciałbyś osiągnąć. Celem naszych spotkań jest nie tylko zrozumienie przyczyn problemów, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz wzmacnianie Twojej odporności psychicznej.