Kinezjolog

Kinezjolog

Kinezjologia edukacyjna jest narzędziem służącym do wczesnego diagnozowania trudności dzieci, co daje rodzicom komfortową sytuację – nie muszą niczego przypuszczać, mogą zapobiegać pogłębianiu się problemów swoich dzieci. Dzięki działaniom profilaktycznym możemy zapewnić dziecku pomoc jeszcze przed porażką, która negatywnie kształtuje poczucie wartości dziecka i obraz jego zdolności do nauki w szkole.

Kinezjolog określa profil dominacji po dłuższej obserwacji dziecka. Profil dominacji dziecka, czy osoby dorosłej, może być szeroko stosowany i daje nam wiele ważnych informacji dla zrozumienia siebie czy innych, zarówno w sytuacjach edukacyjnych, jak i naszych związkach.
Profile dominacji lateralnej opisane przez twórców Kinezjologii Edukacyjnej Denisonów przedstawiają lateralną dominację oczu, uszu, i rąk w relacji z dominującą półkulą mózgową. Te modele bardzo wpływają na sposób przetwarzania informacji przez jednostkę, a w konsekwencji na styl uczenia się, jaki każdy z nas preferuje.

KinezjologiaWydaje się, że brak korelacji między sposobami uczenia się a profilem dominacji, czyli stylem uczenia się , może być jednym z wielu czynników, które wpływają na zwiększenie liczby zaburzeń w uczeniu się.

Przez określenie dominacji półkul mózgu, oczu, uszu, rąk i nóg uzyskujemy 32 profile- wszystkie są idealnymi stylami uczenia się. Dominacja lateralna jest dla każdego człowieka wrodzona i będzie zawsze przez całe życie wpływał na nasze zachowanie, szczególnie kiedy uczymy się czegoś nowego lub jesteś pod wpływem stresu.

Kinezjologia Edukacyjna może być wykorzystywana przez rodziców dzieci w każdym wieku. Główne zalety ćwiczeń, tą metodą, to: polepszenie koordynacji wzrokowi-ruchowej, doskonalenie i integracja połączeń lewej i prawej półkuli mózgu, lepsza motywacja do nauki, lepszy zakres pamięci, lepsza koncentracja. Problemy z czytaniem, pisaniem i liczeniem zdecydowanie zmniejszają się. Gimnastyka mózgu sprawia, że dzieci nie traktują nauki jako kary.

Skorzystaj z darmowej konsultacji!

    Interesuje Cię kinezjologia?