Osiągnięcia i certyfikaty

„Podobno już tak jest, że kiedy uczeń gotów, pojawia się Mistrz”