Pomoc pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/uczniowi/wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu danej placówki oraz w środowisku społecznym.

Szczegóły podczas bezpłatnej telefonicznej konsultacji, zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy, chętnie Ci pomożemy.

Pomoc pedagogiczna

Skorzystaj z darmowej konsultacji!

    Interesuje Cię pomoc pedagogiczna?