Odkrywanie inteligencji w naszych dzieciach, kluczem do ich rozwoju oraz wspierania talentów.

inteligencja wieloraka

Odkrywanie inteligencji w naszych dzieciach, kluczem do ich rozwoju oraz wspierania talentów.

Odkrywanie inteligencji w naszych dzieciach, kluczem do ich rozwoju oraz wspierania talentów. 1200 630 Jolanta Zbiegieni-Kubacka – Pedagog, Kinezjolog

Profesor Howard Gardner uważa, że każdy z nas posiada kilka typów inteligencji. Spędził on lata na badaniu ludzkiego mózgu i jego wpływu na kształcenie. Doszedł do prostych wniosków, lecz niezwykle istotnych . Gardner uważa, że tylko dwa z nich są wysoko cenione w tradycyjnej edukacji. Jedną z nich nazywa inteligencją językową; jest to nasza umiejętność czytania, pisania i porozumiewania się za pomocą słów. Oczywiście umiejętność ta jest w wysokim stopniu rozwinięta u pisarzy, poetów i mówców. Drugi typ to inteligencja logiczna lub matematyczna, nasza umiejętność rozumowania oraz liczenia . Najlepiej jest ona rozwinięta u naukowców, matematyków, prawników, sędziów…
Większość tradycyjnych testów na inteligencję bierze pod uwagę te dwie dziedziny, a szkolnictwo na całym świecie w przeważającej mierze skupia się na kształceniu w umiejętnościach z ich zakresu.
Gardner twierdzi, że daje to wypaczone pojęcie o naszych potencjałach i możliwościach uczenia się i wymienia pięć innych rodzajów inteligencji.

  • Inteligencja muzyczna – szczególnie rozwinięta u kompozytorów, dyrygentów i czołowych muzyków., od Beethovena do Louisa Amstronga.
  • Inteligencja interpersonalna – umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, szczególnie widoczne u handlowców, negocjatorów oraz osób, które motywują innych.
  • Inteligencja intrapersonalna lub introspektywna – umiejętność wejrzenia w siebie, poznania siebie. To rodzaj zdolności wiąże się u niektórych ludzi z wielką intuicją. Pozwala również sięgnąć do ogromnych zasobów informacji przechowywanych w naszej podświadomości.

Profesor Gardner doszedł do wniosku, że istnieje jeszcze inteligencja przyrodnicza, czyli umiejętność pracy i życia w zgodzie z naturą. Jednak niektórzy uważają, że ta cecha powinna znaleźć się w rodzajach stylów uczenia się. Wielu współczesnych myślicieli np. profesor Charles Handy, z Wielkiej Brytanii, twierdzi, że istnieje jeszcze kilka innych rodzajów inteligencji, jak choćby zdrowy rozsądek. Jednak badacze profesora Gardnera stanowią doskonały punkt wyjścia do zaprojektowania szkoły, która brałaby pod uwagę różne zdolności i rodzaje, i różne style uczenia się.

Podzielam tę opinię. Terapia dzieci i młodzieży pomogła mi to dostrzec. W mojej pracy z dziećmi ze specyficznymi problemami w nauce, ale nie tylko, zaczynam od określania stylu uczenia się dziecka, co pomaga na zaoszczędzenie czasu na „ślepe” szukanie przyczyn kłopotów.